KURUMSAL

 

HAKKIMIZDA
VİZYONUMUZ
MİSYONUMUZ
BAŞARILARIMIZ
 

HAKKIMIZDA

Bütün maddi belirti ve inkişafların bir başlangıç noktası vardır. EVİZ ailesinin de ticari hayatının başlangıç noktası babamız Sayın Behçet EVİZ’in 1962 yılında askerlik dönüşü gıda alım satımı ile ticaret hayatına adım atmasıdır.

Çifçilikle uğraşan ailesinin ticaretin öneminin yanında rızkın 10’da 9’unun ticarette; ticaretin de cesarette olduğu düsturu ile ailesine yeni bir yol haritası çizmiştir.

Rahmetli babamız 1962-70 yılları arasında Siirt, Gaziantep arasında eski tabir ile allaf denilen tarım ürünleri ticareti ile uğraşırken bu ticareti daha verimli hale getirmek gayesi ile toptan ve perakende gıda işini Kurtalan’da 1974 yılına kadar devam ettirmiştir.

1974 yılının ikinci çeyreğinde ticari konjonktür gereği ülkemizin genç şehirlerinden Batman’a yerleşmiştir.

Babamız toptan gıda ticaretinin yanında o yılların  önemli iş alanlarından olan odun, kömür, demir ve çimento iş kollarında da ailesine iş sahası açarak istihdamlarına olanak tanımıştır.

Babamızın engin feraseti, keskin cesareti, ödünsüz dürüstlük anlayışının beraberinde getirdiği sosyal ve ticari çevrenin oluşturduğu imkanları daha verimli ve faydalı hale getirmek için Türkiye’nin ekonomisinde ve sanayileşmesinde örnek alınabilecek şehirlerimizden Gaziantep’e 1993 sonlarında yerleşmeye karar verir.

Gaziantep iline yerleşen aile daha önce babamız tarafında oluşturulmuş olan ticaret kültürünün bizler tarafından da kıymeti bilinip değerlendirilerek babamızın bize aşıladığı öğretiler doğrultusunda fırsatlara dönüştürerek yol almaya başladık. Gaziantep’te ilk işimiz olan günümüzde varlığını yitirmiş klasik toptancılık anlayışının günümüz konjonktürü çerçevesinde yapılandırarak çağın modern ticaret anlayışı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tüm il ve ilçelerinde saygın, aranır ve güvenilir hale gelen bir kurum olma başarısına ulaştık. Ülke dışında da aynı ilke ve prensipleri gözeterek grubumuzun aktif olduğu coğrafi alanı genişlettik.

Globalleşme ile bir köy haline gelen yeni dünya düzenine entegrasyonunda önündeki engelleri kaldırıp fırsatlara dönüştüren bir anlayışın hakim olduğu ülkemizde üzerine düşen sorumlulukların bilincinde olarak farklı iş alanlarına yönelik projelerimizi programlanan zaman dilimlerinde sabır ve sebat ile hayata geçirme noktasında yolumuza devam etmekteyiz.