Bu bir HTML açýklama örneðidir. Baðlantý verebilirsiniz..